Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

Πολλαπλές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις κυρίως σε ξένα επιστημονικά περιοδικά. Συγγραφή βιβλίων συμπεριλαμβανομένου και των αναθεωρημένων κατευθυντήριων οδηγιών υπέρτασης από την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας. Οι ανακοινώσεις παρουσιάστηκαν προφορικά σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και πανελλήνια συνέδρια.
 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΚΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
 1. Lancet
 2. Journal of Hypertension
 3. European Journal of Clinical Investigation 
 4. Journal of Clinical Cardiology
 5. American Journal of Cardiology
 6. International Journal of Cardiology
 7. Anatolian Journal of Cardiology
 8. American Journal of Hypertension Research
 9. Yonsei Medical Journal 
 Περισσότερες από 14500 παραπομπές στο διαδίκτυο που αφορούν το ερευνητικό και κλινικό μου έργο

Elsevier Reviewer

Elsevier Reviewer